compania

Str. Maria Hagi Moscu Nr. 17, Sector 1, 011153, Bucuresti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : editura.compania@gmail.com, compania@rdslink.ro

Str. Maria Hagi Moscu Nr. 17, Sector 1, 011153, Bucuresti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : editura.compania@gmail.com, compania@rdslink.ro

Despre noi

Compania a fost fondată la 30 septembrie 1998. Proiectul editurii se sprijină pe document, istorie, carte practică și de învățătură. Compania urmărește o abordare în pas cu vremea a documentului (memorii, jurnale, anchete, scrisori, convorbiri) și insistă asupra restituirii textelor cenzurate, uitate sau ignorate. Tipărește creație originală și traduceri, sinteze, eseuri și studii în diverse domenii (istorie, economie, sănătate, artă).
Obiectivitatea informației, claritatea comunicării și noutatea graficii sînt preocupările constante ale acestei edituri mici și care ține să se consacre unei producții de calitate, de tip artizanal, deschise însă spre un public larg. Altfel spus, cele mai bune cărți pentru cît mai mulți cititori.
Literatura română de azi e prezentă în colecția contemporani – o selecție riguroasă de texte memorabile, cu un cert caracter documentar, interesante pentru publicul de azi și de mîine. Mii de pagini de text și imagine i-au fost consacrate Bucureștiului vechi și nou. Editura a repus și va repune în circuit texte literare sau documentare excepționale, avîndu-i ca autori pe Martha Bibescu, Elena Văcărescu, Panait Istrati și Mircea Vulcănescu. Antologiile care adună „cele mai frumoase” poezii ale românilor și cărțile-eveniment (volume cuprinzătoare, cel mai adesea ilustrate, mai ales pe teme românești), editate în afara colecțiilor, precizează interesul pentru valori naționale perene și imagini autentice. Compania oferă, de altfel,  și cîteva manuale, moderne și eficiente, de limbă română pentru străini (prin engleză, germană, franceză și italiană), precum și cîteva recente texte-mărturie ale unor străini despre România actuală (în seria document.ro).
Departamentul Junior propune volume de literatură pentru copii și tineri, suport de antrenament și exerciții în cîteva domenii de studiu (matematică, limbă și literatură română, inițiere în muzică, engleză și franceză…) și pedagogie (consacrată cu precădere învățămîntului preșcolar).
Pentru propuneri de editare, puteți trimite un e-mail la editura.compania@gmail.com, un fax la 021 223 23 25, sau telefona la 021 223 23 28. Persoanele de contact sînt Adina Kenereș și Petru Romoșan. Puteți depune manuscrise la editură sau le puteți expedia prin poștă pe adresa Str. Maria Hagi Moscu Nr. 17, Sector 1, 011153, București. Toate manuscrisele sînt citite și tuturor autorilor li se răspunde, la telefon sau în scris, în minimum două săptămîni sau maximum o lună.
Editorii citesc de asemenea producțiile de pe Internet către care îi îndrumă autorii printr-un e-mail. Natura activității nu permite nici o editare urgentă, indiferent de genul lucrării propuse. Toate titlurile editate beneficiază de serviciu de presă, promoție adecvată și distribuție națională.