compania

Str. Maria Hagi Moscu Nr. 17, Sector 1, 011153, Bucuresti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : editura.compania@gmail.com, compania@rdslink.ro

Str. Maria Hagi Moscu Nr. 17, Sector 1, 011153, Bucuresti
Tel. editură : 021 223 23 28 Fax : 021 223 23 25
Tel. departament difuzare : 021 223 23 24, 021 223 23 37
E-mail : editura.compania@gmail.com, compania@rdslink.ro

Literatură generală

• texte antologice • subiecte de meditație• idei și formule memorabile •

Sfanta Scriptura pentru popor

urmata de
Vietile sfintilor, cuprinzand si rugaciunile folosite de fiecare crestin in viata cea de toate zilele

I. Popescu-Băjenaru


În lectura aceasta, combinând formulele povestirii și citatele, Vechiul Testament capătă o cadență grandioasă și o cronologie ușor de urmărit pentru cei lipsiți de reală îndrumare teologică, iar Viața Mântuitorului, care reunește fapte și rostiri din cele patru Evanghelii și din afara lor, se constituie într-o epopee aproape tangibilă a jertfei. Ne putem imagina cu ușurință că, după ce au parcurs cartea lui I. Popescu-Băjenaru, mulți s-au întors către paginile Bibliei, dornici să afle mai multe despre Avraam, despre Iisus sau despre apostolii săi. și e de sperat că și acum se va întâmpla la fel cu cei care erau prea intimidați de Marea Carte ca s-o abordeze pieptiș.

Flori crestine

Al. Lascarov-Moldovanu

 

Orășanul cutreierător de sate care a fost Al. Lascarov-Moldovanu are și propriile sale istorii de povestit. Flori creștine adună astfel mărturii și meditații despre experiențele, comune sau neobișnuite, ale unui credincios modern. Trăiri intime, întîmplări adevărate sau visate, povești și amintiri cu tîlc sînt modelate aici de un român citadin din 1935, nevoit să se împace cu « răutățile » contemporanilor, dar hotărît să le împărtășească învățătura creștină. Harul sufletesc și cel literar sînt puse laolaltă în slujba propovăduirii Adevărului sfînt. Cu miresme de vechime și virtuți de epifanie, aceste « flori spirituale » reușesc să însenineze miraculos și azi frunțile brăzdate de greutăți și îndoială.

Cartea ingerilor

Ceasuri sfinte
Bucura Dumbrava

Autoare de succes a romanelor Haiducul (1907), avîndu-l ca erou pe Iancu Jianu, și Pandurul (1912), inspirat de figura tragică a lui Tudor Vladimirescu, scrise în limba germană, Bucura Dumbravă a făcut cunoscută țara noastră unui public larg european. Scriitoarea a fost o apropiată a reginei Elisabeta (Carmen Sylva, pentru istoria literaturii), împreună cu care ar fi trebuit să semneze volumul de față. Cartea îngerilor a avut în cele din urmă doar o autoare, dar aceasta vorbește aici pe larg despre rege și regină.

Biblia povestita celor tineri

Adaptare după  I. Popescu-Bajenaru

Acest text, premiat de Cassa școalelor în 1923, precum și de Academia Română, este calea ideală de a face cunoștință cu Sfînta Scriptură. Vechiul și Noul Testament, împreună cu cărțile necanonice sînt povestite pe înțelesul tinerilor de către un mare pedagog și ilustrate de grafica fidelă în spirit a Stelei Lie.

Viata crestina in pilde

Culese și prelucrate de  Al. Lascarov-Moldovanu

Întîmplări cu tîlc din viața preoților misionari, ecouri din Pateric și Viețile sfinților, fabule din almanahuri populare și întîmplări adevărate devenite folclor au fost strînse laolaltă și așezate în ordinea alfabetică a temelor întru sprijinirea creșterii spirituale și morale a creștinilor.